Concentreren
"Ik kan niet stilzitten en opletten in de klas"

Veel kinderen hebben moeite met het concentreren en stilzitten. Ze zoeken allerlei houdingen op of gaan wiebelen en friemelen. De kinderergotherapeut zal samen onderzoeken welke prikkels storend zijn en welke prikkels stimulerend zijn om goed te kunnen concentreren.

Meer informatie
Schrijven
"Ik kan niet netjes schrijven"

Kinderen die slordig schrijven, kramp hebben tijdens het schrijven of hun werk niet op tijd af hebben, zullen weinig plezier beleven aan het schrijven. De kinderergotherapeut richt zich op het spelenderwijs aanleren van een juiste werkhouding, pengreep en letteropbouw.

Meer informatie
Dagelijkse activiteiten
"Ik kan mijn veters niet strikken"

De ogenschijnlijk simpele bezigheden zoals bijvoorbeeld aankleden en brood smeren, kosten in praktijk verschillende vormen van inspanning. Wanneer dit voor een kind niet goed gaat, kan de kinderergotherapeut onderzoeken waar dit aan ligt en hoe dit opgelost kan worden.

Meer informatie
Vergoed via uw zorgverzekering, behandeling zonder doorverwijzing

Wat is kinderergotherapie?

Een kinderergotherapeut helpt kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische dagelijkse handelingen, de motoriek en/of zintuiglijke informatieverwerking (sensorische informatieverwerking). Samen met de sociale omgeving van het kind, zoals ouders en broertjes of zusjes, richt de therapeut zich op de motorische-, cognitieve-, sociale- en emotionele ontwikkeling. Naast behandeling in de praktijk kan Bergotherapie ook advies en begeleiding bieden rondom hulpmiddelen zoals een stoel en tafel voor in de klas.

Bergotherapie werkt samen met de leerkracht en andere therapeuten. Wanneer een kind met een schrijf- of concentratieprobleem komt, dan speelt zich dat ten slotte ook op school af. Het kind zal dan in de klas geobserveerd worden. Hierop volgen adviezen en tips voor de betreffende leerkracht. Bergotherapie werkt indien nodig ook samen met andere zorgverleners zoals (kinder)fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en psychotherapie.

Vergoeding door zorgverzekering

De behandelingen van een kinderergotherapeut worden tot 10 uur vergoed door uw basiszorgverzekering. Extra uren kunnen vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden. Er is geen doorverwijzing nodig van uw huisarts dus u kunt bij Bergotherapie rechtstreeks een afspraak maken. Hierdoor bereikt u gemakkelijk en snel de juiste zorg voor uw kind.

Maak kennis met Bergotherapie
Neem contact op

Ervaringen

Wat mensen zeggen over Bergotherapie
Hallo, mijn naam is Jelena en ik ken Marjelijne best wel lang. We zijn goede vriendjes geworden. Op school had ik problemen met mijn potlood vasthouden en ik kon niet netjes schrijven binnen de regels. Marjelijne heeft mij dat allemaal geleerd. Nu kan ik mijn potlood goed vasthouden en kan ik netjes binnen de lijntjes schrijven. Ik ben er best wel trots op.
Jelena, 8 jaar
Marjelijne heeft ons in enkele maanden veel geleerd, zoals elke dag een plannetje maken. Dit biedt ons een goede houvast en geeft structuur. Hierdoor ervaart mijn dochter veel meer rust. Wij kijken elke week uit naar de therapiesessie omdat Marjelijne een gedreven professionele, down to earth persoon is en dat maakt het werken met haar extra fijn!
Fayra, 4 jaar