Kinderergotherapie

Een kinderergotherapeut helpt kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van praktische dagelijkse handelingen, de motoriek en/of zintuiglijke informatieverwerking (sensorische informatieverwerking). Samen met de sociale omgeving van het kind, zoals ouders en broertjes of zusjes, richt de therapeut zich op de motorische-, cognitieve-, sociale- en emotionele ontwikkeling. Bergotherapie werkt samen met de leerkracht en andere therapeuten. Naast behandeling in de praktijk kunnen wij ook advies en begeleiding bieden rondom hulpmiddelen zoals een stoel en tafel voor in de klas.

Sensorische informatieverwerking

De zintuigen voorzien ons van informatie over het eigen lichaam en de omgeving daarbuiten. Deze informatie wordt verwerkt in de hersenen en daar met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om op een adequate manier te reageren op de eisen/verwachtingen vanuit de omgeving. Voor kinderen is dit een voorwaarde om te kunnen spelen, sporten en leren. De zintuigen die we allemaal kennen zijn: ruiken, proeven, horen, voelen en zien. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al deze zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem.

Bergotherapie richt zich op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving. Kinderen met deze problemen hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van het kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren, of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen.Vergoeding door zorgverzekering

De behandelingen van een kinderergotherapeut worden tot 10 uur vergoed door uw basiszorgverzekering. Extra uren kunnen vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden. Er is geen doorverwijzing nodig van uw huisarts dus u kunt bij Bergotherapie rechtstreeks een afspraak maken. Hierdoor bereikt u gemakkelijk en snel de juiste zorg voor uw kind.

Schrijven

"Ik kan niet netjes schrijven"

Tegenwoordig zijn er steeds meer kinderen met schrijfproblemen. Dit is vervelend, want het is belangrijk voor onder andere bijvoorbeeld het onthouden van informatie voor een toets. Tevens is de fijne motoriek belangrijk voor andere vaardigheden zoals knippen en plakken. Kinderen die slordig schrijven, kramp hebben of traag zijn en hun werk niet op tijd af hebben, zullen waarschijnlijk weinig plezier beleven aan het schrijven. Dat is jammer want goed schrijven kan heel leuk maar vooral ook heel nuttig zijn.

De kinderergotherapeut kijkt naar de kwaliteit en snelheid van het handschrift. Vervolgens zal er spelenderwijs een juiste werkhouding, pengreep en letteropbouw worden aangeleerd zodat uw kind weer plezier krijgt in het schrijven. Het kan ook zijn dat de therapeut in de klas komt kijken en daar ter plekke adviezen geeft.Concentreren

"Ik kan niet stilzitten en opletten in de klas"

Veel kinderen kunnen achter bewegend beeld, zoals een tablet of televisie, heel goed stil zitten en zich concentreren. Helaas lukt dit minder goed in de klas. Ze hebben moeite met het stilzitten en zoeken allerlei houdingen op zoals hangend op tafel, zittend op de knieën of staand achter de tafel. Of ze gaan juist wiebelen en friemelen. Of kauwen op hun potlood en kleding.

Vaak is dit geen probleem, maar wanneer een kind delen van de les mist omdat hij of zij niet kan opletten dan is dat toch wel onhandig.
Een goede concentratie is nodig om de leerstof tot je te nemen. Hiervoor is het nodig dat alle zintuiglijke prikkels om je heen goed gefilterd worden. Gebeurt dit onvoldoende en komen de prikkels te sterk of juist te zwak binnen, dan is het moeilijk om op je omgeving te focussen. Deze prikkelverwerking wordt ook wel sensorische prikkelverwerking genoemd. De kinderergotherapeut zal samen onderzoeken welke prikkels storend zijn en welke prikkels stimulerend zijn om je goed te kunnen concentreren.

Dagelijkse activiteiten

"Ik kan mijn veters niet strikken"

Een kinderergotherapeut kan ook helpen wanneer dagelijkse activiteiten nog niet goed lukken. Deze ogenschijnlijk simpele dingen kunnen voor veel kinderen een hele opgave zijn. Neem bijvoorbeeld het 's ochtends klaarmaken en aankleden. Bij deze bezigheid moet je onder andere tandenpoetsen, knoopjes dichtmaken en veters strikken. Bij het ontbijt moet er brood worden gesmeerd en gesneden. Deze bezigheden vragen veel van de fijne motoriek en het lichaamsbesef en wanneer dit niet goed lukt dan kan dit vervelend en onhandig zijn.

Een kinderergotherapeut onderzoekt waar het nog niet soepel gaat en hoe dat anders kan.